O nama
Upoznajte nas!

Agencija "Niveus tim"

Agencija za pružanje usluga socijalne zaštite bez smeštaja Niveus tim osnovana je 2016. godine i registrovana od strane ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje usluge Pomoć u kući starim licima broj rešenja - licence 022-02-00024/2017-19 od 12.04.2017. godine i za pružanje usluga Lični pratilac deteta broj rešenja - licence 022-02-00103/2017-19 od 28.08.2017. godine.

U cilju zadovoljenja potreba naših korisnika i unapređenja poslovanja agencije, uveli smo integrisani sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015 i sistem medžmenta bezbednosti informacija ISO/IEC 27001:2013

Svakom korisniku, naši zaposleni pristupaju individualno, poštujući njegove potrebe sa puno pažnje i profesionalnosti. Svakodnevno radimo na poboljšanju kvaliteta života naših korisnika, u kombinaciji sa otvorenošću i razumevanjem potreba naših budućih korisnika.

Naš tim čini oko 300 zaposlenih koji poseduju akreditovane sertifikate i licence izdate od strane Republičkog zavoda za socijanu zaštitu i u ovom mometu adekvatno odgovaraju na potrebe oko 1500 naših korisnika.

licence &

sertifikati

Upoznajte naš tim

Stručno osoblje

Sertifikovana agencija

"Mi smo tu da se brinemo o vama"